Висунення кооперативної ініціативи

Висунення кооперативної ініціативиНа першому етапі відбувається вивчення потреб сільськогосподарських товаровиробників у групових діях. Ця робота повинна дати відповідь на запитання: чи дійсно існує реальна потреба в об’єднанні зусиль і ресурсів для вирішення конкретної економічної проблеми? При позитивній відповіді висувається ідея створення кооперативу. На цьому ж етапі визначається конкретна галузь, вид діяльності або форма співробітництва, де групові дії доцільні. Одночасно формується майбутнє ядро кооперативу – ініціативна група, члени якої із самого початку могли б виконувати організаційну роботу і в перспективі – стати засновниками кооперативу, а при позитивній оцінці їх роботи – ввійти до демократично обраних органів керівництва. Вже на початковому етапі важливо оцінити можливих учасників кооперації, проводити неофіційні зустрічі з ними, використовувати будь-яку нагоду для розповсюдження об’єктивної інформації про створення кооперативу і привернення уваги потенційних членів кооперативу, виявлення лідера і підтримки його дій.

Перший етап завершується скликанням загальних зборів потенційних учасників кооперації. Це винятково відповідальний момент, оскільки є першим серйозним випробуванням єдності інтересів і підходів до їх реалізації. Збори повинні готуватися ініціативною групою, яка пропонує порядок денний, регламент, проекти рішень тощо. Головним завданням зборів є відповідь на запитання: чи доцільно продовжувати роботу щодо створення кооперативу? При позитивній відповіді на нього збори обирають організаційний комітет, який може залишитися у складі ініціативної групи, але й може бути повністю або частково оновленим. До організаційного комітету доцільно включити досвідченого консультанта з організаційно-економічних питань.

Збори повинні визначитися з фінансуванням роботи щодо створення кооперативу, оскільки наступний етап вимагає розробки бізнес-плану, техніко-економічного обгрунтування проектів засновницьких документів, що передбачає залучення кваліфікованих консультантів. Певних коштів потребуватимуть також рекламна кампанія, інформаційне забезпечення та інші поточні витрати. Збори повинні (мають) закінчуватися постановкою завдань оргкомітету, затвердженням розміру внесків на проведення організаційної роботи, а також укладанням договору про наміри. У договорі учасники зборів підтверджують свої наміри щодо вивчення можливостей створення кооперативу, визначають склад і повноваження організаційного комітету, встановлюють терміни виконання висунутих завдань. Цей документ не передбачає будь-яких фінансових або інших зобов’язань для тих, хто його підписав, він лише демонструє єдність інтересів і бажання розвивати кооперативну ініціативу.

Comments are closed.