Визначення осіб, які мають право на майновий пай

Визначення осіб, які мають право на майновий пайЧисельність категорій людей, які мають право на частку майна не обмежується законодавством. Перед тим, як комісія з питань реструктуризації підготує список осіб, які мають право на майновий пай, загальні збори повинні затвердити критерії, що слугували б законною підставою для набуття права власності. Більшість з тих, кого занесено до списку осіб, що мають право на отримання сертифіката на право на земельну частку (пай), фігурують також у списку осіб, що мають право на отримання майнового паю. Зокрема, йдеться про осіб, які були членами КСП на день прийняття загальними зборами рішення про паювання майна:

 • тимчасово відсутніх членів КСП (призваних на дійсну військову службу, направлених на навчання), за якими зберігається членство в підприємстві;
 • пенсіонерів господарства, незважаючи на їх пенсійний вік;
 • колишніх членів господарства, котрі вилучили землю, але не отримали власності;
 • осіб, звільнених у зв’язку зі скороченням штатів і які не працюють не більше як 2 роки з моменту звільнення;
 • осіб, які мають право повернутися на попереднє місце роботи згідно з чинним законодавством;
 • інвалідів, які працювали на підприємстві, одержали на ньому інвалідність і в даний час не працюють;
 • спадкоємців членів КСП, які мали право на майновий пай.

Це тільки приблизний перелік осіб, що мають право на майновий пай. Попередні списки осіб, що мають право на отримання майнового паю, складаються в алфавітному порядку і оприлюднюються.

Список осіб, що мають право на майновий пай, повинен містити таку інформацію:

 1. Послідовна нумерація.
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Місце проживання.
 4. Категорія (працівник господарства, пенсіонер, робітник соціальної сфери і т. д.)

Особи, яких помилково не було включено до списків претендентів на майнові паї, разом з тими, в кого виникли якісь претензії, повинні звернутись до комісії з реструктуризації з письмовою заявою про включення їх до списків. При розгляді претензій щодо визнання права на майновий пай основним критерієм є членство в КСП, яке регламентується статутом. Комісія повинна повідомити позивачу своє рішення щодо розгляду претензії в письмовій формі. Якщо заявнику було відмовлено у включенні до списків осіб, що мають право на отримання майнових паїв, він може звернутися до суду з оскарженням рішення комісії з реструктуризації. Термін позовної давності становить 3 роки з дня, коли особа дізналася про порушення її прав. Остаточний список осіб, які мають право на майновий пай, затверджується загальними зборами господарства.

Comments are closed.