Визначення статутного фонду

Визначення статутного фондуФонд (капітал) зменшується:

  • на суму вартості житлового фонду підприємств, а також об’єктів соціальної сфери (дебет рахунку 85 „Статутний фонд” і кредит рахунку 88 „Фонди спеціального призначення”, субрахунок „Фонд засобів соціальної сфери”);
  • на суму залишку використання позикових коштів (дебет рахунку 85 „Статутний фонд” і кредит рахунку 82 „Використання позикових коштів”);
  • на суму непокритих збитків (дебет рахунку 85 „Статутний фонд” і кредит рахунку 80 „Прибутки і збитки” або 98 „Не-розподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років”)

Статутний фонд збільшується:

  • на суму залишків фондів економічного стимулювання (дебет рахунку 87 „Фонди економічного стимулювання” в кореспонденції з рахунком 85 „Статутний фонд”);
  • на суму коштів цільового фінансування (дебет рахунку 96 „Цільове фінансування і цільові надходження” та кредит рахунку 85 „Статутний фонд”);
  • на суму нерозподіленого прибутку минулих років та невикористаного залишку чистого прибутку звітного року (дебет рахунків 98 „Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) минулих років” чи 80 „Прибутки і збитки” і кредит рахунку 85 „Статутний фонд”);
  • на залишки амортизаційного фонду (дебет рахунку 86 „Амортизаційний фонд” і кредит рахунку 85 „Статутний фонд”);
  • на залишки коштів резервного (страхового) фонду (дебет рахунку 88 „Фонди спеціального призначення” і кредит рахунку 85 „Статутний фонд”);
  • на залишки коштів на рахунку 88 „Фонди спеціального призначення” (дебет рахунку 88 „Фонди спеціального призначення” і кредит рахунку 85 „Статутний фонд”);
  • на залишки коштів фінансування капітальних вкладень (дебет рахунку 93 „Фінансування капітальних вкладень” та 94 „Фінансування формування основного стада” і кредит рахунку 85 „Статутний фонд”), крім об’єктів соціальної сфери та житлового фонду).

Comments are closed.