Встановлення страхової суми

Встановлення страхової сумиЗагальна страхова сума за договором страхування, в межах якої страхується майно, встановлюється підсумовуванням страхових сум кожного окремого виду майна, які визначаються таким чином: врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень оцінюється за узгодженою ціною, але не більше 70% вартості; тварин – у договірній сумі, але не вище балансової їх вартості; основні засоби (будівлі, устаткування, машини) – у договірній сумі, але не більше балансової вартості (залишкової), з можливим передбаченням франшизи; товарно-матеріальних цінностей – у договірній сумі, але не більше балансової вартості з можливим передбаченням франшизи.

Вартість врожаю сільськогосподарських культур визначається множенням ціни за одиницю продукції, заявленої страхувальником і узгодженої із страховиком, на середню врожайність з 1 га за останні п’ять років, на площу, з якої заплановано одержати врожай. Визначена вартість в розрахунку страхової суми не повинна перевищувати вартості очікуваного врожаю. Вартість багаторічних насаджень розраховується виходячи з балансу страхувальника за попередній рік, у тому числі тих, що вступають у плодоносний вік у році, на який укладається договір страхування.

Якщо все майно або окремий його вид (тварини, сільськогосподарські культури, будівлі, устаткування тощо) прийняті на страхування в меншій, ніж балансова (розрахункова), вартості, то всі об’єкти даного виду майна вважаються застрахованими в тому відсотку їх балансової вартості, в якому воно прийняте на страхування в цілому.

Сума страхових платежів визначається множенням визначеної тарифної ставки на встановлену страхову суму і діленням на 100.

Comments are closed.