Хто може очолювати нове підприємство?

Хто може очолювати нове підприємство?У процесі реорганізації КСП не обираються та ніким не призначаються ініціативна група зі створення нового підприємства та її лідер. Стати лідером, або очолювати нове підприємство може кожен член КСП, а також запрошений зі сторони керівник. Як свідчить досвід, у певній частині лідерами стають керівники КСП, які очолювали їх до реорганізації. При цьому перевага повинна надаватися тим з них, які в складних дореорганізаційних умовах зуміли не допустити надмірного спаду виробництва, відшукати і впровадити нетрадиційні напрями розвитку, зберегти кваліфіковані кадри, соціально підтримувати членів підприємства, не допускати зловживань і корисливих дій, не втратили поваги і довіри членів підприємства. В усіх інших випадках виправданою буде їх заміна новими, більш кваліфікованими і надійними керівниками.

Першим завданням лідера є визначення організаційно-правової форми підприємства та напрямів його діяльності.

Трудові відносини з керівником підприємства оформляються у вигляді контракту, який затверджується загальними зборами або зборами уповноважених представників членів підприємства.

Ініціатор проводить консультації з іншими членами КСП, запрошуючи їх взяти участь у створенні підприємства. В процесі узгодження вони обговорюють спеціалізацію майбутнього підприємства, його організаційно-правову форму, розміри орендних платежів та порядок участі в управлінні майбутнім підприємством.

Кожний власник земельної ділянки та майнового паю повинен сам вирішити, кому з лідерів довірити землю та майно. Ніхто не має права чинити тиск на людину з цього питання.

Передаючи свої документи лідеру, кожен учасник повинен отримати розписку за його підписом про те, що документи будуть повернуті кожному члену нового підприємства після розподільних зборів. Надалі всі особи, що об’єдналися з одним лідером, повинні підписати договір про порядок участі у створенні підприємства та розподілі землі та майна КСП, а також установчий договір про створення нового підприємства.

При реорганізації КСП в декілька нових господарських структур лідери узгоджують свої дії між собою, щоб створити дієздатні підприємства. Тому необхідно докласти максимум зусиль, щоб із самого початку зберегти нормальні, добросусідські відносини між підприємствами, їх керівниками, працівниками та пенсіонерами.

Comments are closed.