Хто є платниками фіксованого сільськогосподарського податку?

Хто є платниками фіксованого сільськогосподарського податку?Платниками фіксованого податку виступають сільськогосподарські підприємства різних організаційно-правових форм, селянські та інші господарства, які займаються виробництвом, переробкою та збутом сільськогосподарської продукції, в яких виручка від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки за попередній звітний рік перевищує 50% від загальної суми валового доходу суб’єкта господарювання.

Якщо у звітному періоді виручка від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продукції її переробки становитиме менше 50% від загального обсягу валового доходу, то суб’єкт господарювання в наступному звітному періоді сплачує податки на загальних підставах.

До платників фіксованого сільськогосподарського податку належать також власники земельних ділянок та землекористувачі, в тому числі орендарі, які виробляють товарну сільськогосподарську продукцію.
Водночас не є платниками фіксованого сільськогосподарського податку власники та землекористувачі земельних ділянок, якщо останні передані ними в оренду для ведення особистого підсобного господарства, будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель (присадибні ділянки), садівництва, дачного будівництва, а також для городництва, сінокосіння та випасання худоби.

Таким чином, обмежуючим критерієм для віднесення суб’єктів господарювання до платників фіксованого сільськогосподарського податку (крім тих, хто не є платником цього податку) виступає обсяг реалізації сільськогосподарської продукції класного виробництва та продуктів її переробки.

Якщо у сільськогосподарських товаровиробників сума нарахованих податків і зборів, які ввійшли до складу фіксованого податку, в 1997 р, виявиться більшою, ніж фіксований податок, у 3 і більше разів, то при затвердженні фіксованого податку застосовуються такі підвищуючі коефіцієнти: у разі перевищення у 3-4 рази – 1,5; у разі перевищення більш як у 4 рази – 2.

Comments are closed.