Як проводиться переоцінка оборотних засобів?

Як проводиться переоцінка оборотних засобів?Згідно із чинним законодавством, оборотні засоби оприбутковуються за собівартістю придбання або виробництва. Фактична собівартість сировини, основних та допоміжних матеріалів, палива, придбаних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари та інших матеріальних ресурсів визначається, виходячи з витрат на їх придбання, з урахуванням сплати процентів за кредит, націнок (надбавок) і комісійних, сплачених постачальницьким і зовнішньоекономічним організаціям, вартості послуг товарних бірж, митних зборів, витрат на транспортування, зберігання і доставку, здійснювані сторонніми організаціями.

Давальницька сировина відображається в обліку за цінами, вказаними у документах постачальника. Готова продукція відображається у звітних документах за фактичною виробничою собівартістю, що складається з витрат, пов’язаних з використанням основних засобів, сировини, матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів та інших витрат на виробництво продукції. Незавершене виробництво відображається в обліку за фактичними виробничими витратами.

На підставі аналізу реального рівня цін (з урахуванням якості) товарно-матеріальних цінностей та готової продукції (надалі ТМЦ) інвентаризаційна комісія КСП вносить пропозицію про їх переоцінку. Безпосередня робота з приведення вартості ТМЦ у відповідність до діючих цін покладається правлінням КСП на експертну комісію підприємства.

Comments are closed.