Який розмір орендної плати є справедливим?

Який розмір орендної плати є справедливим?Орендна плата за земельну ділянку являє собою платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, справляється виключно в грошовій формі і не може бути меншою від розміру земельного податку, встановленого Законом України „Про плату за землю“. Якщо власники сертифікатів передають в оренду земельні масиви без виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості), орендна плата за кожний з паїв буде однаковою. При передаванні орендодавцем в оренду земельної частки (паю), виділеної в натурі, розмір орендної плати визначається за погодженням сторін індивідуально.

Як показує практика, сьогодні рівень орендної плати визначається в першу чергу фінансовими можливостями орендаря, тобто фактори, які повинні мати визначальний вплив на розмір орендної плати (ринкова ціна землі, якість грунтів, місце розташування ділянки, рельєф) мають невеликий вплив через відсутність конкуренції між орендарями за земельні ділянки. Тому без розвитку конкуренції між орендарями неможливе встановлення справедливого розміру орендної плати.

Розмір орендної плати на 1 га в середньому по одному господарству в рамках Проекту паювання сільськогосподарських земель станом на 1998 рік складав 28 грн., а розмір орендної плати на одного орендодавця (на один земельний пай) складав 123 грн. у рік.

При узгоджені розміру орендної плати за основу можна брати 10% вартості урожаю товарних культур, вирощених на орендованій ділянці.

Строки видачі орендної плати встановлюються за погодженням сторін. Вони можуть проводитися в міру надходження орендареві коштів за реалізовану продукцію, після збирання врожаю, а також в міру потреби в наданні послуг. Другий спосіб – у кінці господарського року. Перший більш вигідний для селянина, оскільки забезпечує періодичне одержання орендної плати.

На практиці більшість договорів оренди передбачають видання орендної плати за землю протягом 1 або 2 місяців після збирання урожаю. В деяких випадках у договорах передбачається можливість виплати частини орендної плати протягом року (як правило, шляхом надання послуг).

Comments are closed.