Юридичний статус та принципи організації селянського (фермерського) господарства

Юридичний статус та принципи організації селянського (фермерського) господарстваФермерське господарство є юридичною особою, має назву, печатку, штамп, рахунки в банках.
Організаційно-економічні та юридичні основи такого господарства грунтуються на приватній власності на засоби виробництва, майно, продукцію. Селянське (фермерське) господарство в системі народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення господарства поряд з державними, кооперативними, господарськими товариствами, орендними та іншими підприємствами й організаціями. Інтереси фермерського господарства представляє його голова. Виробничо-економічні відносини фермерського господарства з іншими підприємствами й організаціями, окремими громадянами будуються на основі договорів. Розрахункові операції здійснюються як готівкою, так і на безготівковій основі. Спірні питання вирішуються у судовому порядку.

Фермерство як вид підприємницької діяльності грунтується на таких принципах:

  • добровільність створення господарств;
  • самостійне формування програми діяльності, вільний вибір її видів, партнерів та форм взаємовідносин з ними;
  • право селянина самостійно вирішити питання, який з видів землекористування він вибирає: приватну власність, постійне користування, оренду чи їх поєднання;
  • право вільного найму працівників;
  • забезпечення та надійний захист права власності фермера на землю, засоби виробництва, вироблену продукцію;
  • повна економічна відповідальність за підсумки господарської діяльності;
  • вільне розпорядження доходом після внесення платежів, передбачених законом;
  • самостійне встановлення цін на вироблену продукцію, відповідно до законодавства;
  • самостійне здійснення селянським (фермерським) господарством зовнішньоекономічної діяльності, використання на свій розсуд належної йому частки валютної виручки.

Втручання в господарську або іншу діяльність фермерського господарства з боку державних чи інших органів, а також службових осіб не допускається. Це положення не обмежує передбаченого законодавством права державних органів щодо здійснення контролю за їх діяльністю. Фермерські господарства діють в умовах самоокупності. Всі витрати відшкодовують за рахунок власних доходів.

Comments are closed.