Засновницький (установчий) договір

Засновницький (установчий) договір Засновницький (установчий) договір повинен містити принципові засади створення і функціонування підприємства, визначати порядок спільної діяльності, умови формування майна. Установчим договором зазначається мета, крім того, щодо окремих товариств слід включати додаткові відомості, необхідні для досягнення цієї мети та організації управління виробництвом.

Особливості змісту установчих документів акціонерних товариств, товариств з обмеженою відповідальністю, товариств з додатковою відповідальністю, повних і командитних товариств регулюються Законом України „Про господарські товариства”.

Установчий договір повинен містити такі розділи:

  • вид підприємства, предмет та цілі його діяльності;
  • склад засновників і учасників;
  • найменування та місце знаходження;
  • розмір та порядок формування статутного, страхового та інших фондів;
  • порядок розподілу прибутків і збитків;
  • склад і компетенції органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, з яких потрібна одностайність або більшість голосів;
  • порядок внесення змін до установчих документів;
  • порядок ліквідації та реорганізації підприємства;
  • інші питання. Зокрема для командитного – умови про розмір та склад складеного капіталу товариства, про розмір: порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, про сукупний розмір внеску вкладників. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то засновницьким документом є одноособова заява (меморандум). Для акціонерного товариства визначаються порядок здійснення спільної діяльності, відповідальність перед особами, які підписані на акції і перед третіми особами.

Comments are closed.