Завдання інвентаризаційної комісії та робочих інвентаризаційних груп

Завдання інвентаризаційної комісії та робочих інвентаризаційних групКомісія у справах інвентаризації має такі повноваження:

  • організує проведення інвентаризації і здійснює інструктаж членів робочих інвентаризаційних груп;
    при встановленні суттєвих порушень правил проведення інвентаризації та в інших випадках за дорученням голови комісії проводить повторні інвентаризації;
  • перевіряє правильність складання порівняльних відомостей;
  • розглядає письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи псування цінностей або інші порушення, заносить у протокол свої пропозиції щодо регулювання виявлених нестач та втрат від псування цінностей і заліку внаслідок пересортиці. В протоколі мають бути наведені відомості про причини і осіб, винних у нестачах, втратах і лишках, та про вжиті при цьому заходи.

Робочі інвентаризаційні групи мають такі повноваження:

  • здійснюють інвентаризацію майна, товарно-матеріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів і незавершеного виробництва у місцях зберігання та виробництва;
  • несуть відповідальність за своєчасність і додержання порядку проведення інвентаризацій, за повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про фактичні залишки майна, матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, цінних паперів та заборгованості в розрахунках;
  • разом з бухгалтерією підприємства беруть участь у ви-значенні результатів інвентаризації в розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за пересортицею, а також списання нестач у межах норм природних втрат;
  • оформляють протокол із зазначенням у ньому стану складського господарства, результатів інвентаризації і висновків щодо них.

Comments are closed.