Збільшення статутного фонду акціонерного товариства

Збільшення статутного фонду акціонерного товаристваЗбільшення статутного фонду акціонерного товариства здійснюється шляхом:

  • збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
  • збільшення номінальної вартості акцій.

Статутний фонд збільшується на суму загальної номінальної вартості акцій, на які здійснена підписка, протягом встановленого строку підписки.

Про збільшення статутного фонду не більш як на 1/3 за рішенням правління, за умови, що таке передбачено статутом товариства, власники іменних акцій повідомляються персонально. Повідомлення здійснюється правлінням у письмовій формі до початку підписки на акції.

При збільшенні кількості акцій існуючої номінальної вартості статутний фонд збільшується за рахунок джерел:

а) внесків учасників та засновників товариства;

б) дивідендів (реінвестиції прибутку);

в) індексації основних фондів.

При збільшенні номінальної вартості акцій статутний фонд збільшується за рахунок джерел:

а) внесків учасників та засновників товариства;

б) індексації основних фондів.

При збільшенні статутного фонду шляхом збільшення номінальної вартості акцій за рахунок джерел, передбачених пунктом „а“, кожен з акціонерів може здійснити доплату до визначеного рівня номінальної вартості акцій.

Якщо акціонер відмовився здійснити доплату акцій, емітент зобов’язаний запропонувати акціонеру викупити його акції.

Якщо акціонер не здійснив доплату за акції і не прийняв пропозицію емітента щодо викупу належних йому акцій, він отримує акції нової номінальної вартості у кількості, яка визначається діленням загальної номінальної вартості акцій, що належать акціонеру, на нову номінальну їх вартість. При цьому остання повинна бути визначена таким чином, щоб забезпечити виконання умови неподільності акції та здійснення обміну акцій, які належать акціонеру, на цілу кількість акцій нової номінальної вартості.

При збільшенні статутного фонду шляхом обміну облігацій існуючої номінальної вартості на акції цього емітента статутний фонд збільшується на загальну номінальну вартість облігацій, що обмінюються на акції. В даному випадку номінальна вартість облігацій, умовами випуску яких передбачається їх обмін на акції, повинна дорівнювати номінальній вартості акцій.

При збільшенні статутного фонду акціонерного товариства забороняється поєднувати обидва шляхи збільшення розміру статутного фонду.

Comments are closed.