Зменшення статутного фонду акціонерного товариства

Зменшення статутного фонду акціонерного товаристваЗменшення статутного фонду акціонерного товариства здійснюється шляхом:

  • зменшення номінальної вартості акцій;
  • зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Реєстрація випуску акцій та інформації про емісію акцій у зв’язку із зменшенням статутного фонду здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про їх емісію (07-01/98), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 1998 р. № 36, або Положення про порядок реєстрації випуску акцій закритими акціонерними товариствами (07-06/98), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 лютого 1998 р. № 41.

Comments are closed.