Зростання і диверсифікація

Зростання і диверсифікаціяДля кооперативів існують три основні варіанти подальшого зростання:

  • внутрішнє зростання шляхом будівництва власних потужностей, розширення і диверсифікації діяльності;
  • зовнішнє зростання через об’єднання або придбання вже існуючого підприємства;
  • укладання альянсів з іншими організаціями, із збереженням власної самостійності.

Внутрішнє зростання відбувається, головним чином, за рахунок нарощування обсягів та підвищення ефективності виробництва. Внутрішнє зростання кооперативу може відбуватися за трьома напрямками або їх комбінаціями. Перший напрямок – це горизонтальне зростання, тобто розширення вже існуючого напрямку діяльності, поєднання подібних функцій та послуг. Другий – залучення підприємства у вертикальні інтеграційні процеси, або вертикальне зростання. Третій – вертикальна інтеграція дає можливість позбутися посередників. Внутрішнє зростання кооперативу може відбуватися також шляхом конгломерації – принципово нового напряму господарської діяльності, який не має прямого відношення до попередньої, пов’язаної із сільським господарством, діяльності.

Кооперативи можуть здійснювати свій економічний розвиток також шляхом зовнішнього зростання. В таких випадках відбувається об’єднання, приєднання або придбання вже існуючих підприємств. Доцільність зовнішнього зростання полягає у швидкому розширенні зони діяльності кооперативу, послабленні конкуренції, зменшенні ризику тощо.

Слід пам’ятати, що зростання може спричиняти й певні проблеми для кооперативів. Воно поступово віддаляє членів кооперативу від його керівництва, а отже, від практичного здійснення контролю над власним підприємством. Прагнучи до вищої ефективності і більшої конкурентоспроможності, кооперативи вдаються до докорінної реорганізації, наприклад об’єднання з іншими кооперативами, причому система голосування та контролю значно ускладнюється.

Comments are closed.