Звіт експертної комісії про уточнення вартості майна

Звіт експертної комісії про уточнення вартості майнаРобота експертної комісії з приведення у відповідність до ринкових цін балансової вартості окремих об’єктів основних засобів повинна відображатися у звіті. Звіт може включати такі розділи:

 • вихідні дані;
 • методику оцінки і обгрунтування її вибору;
 • розрахунки вартості активів;
 • висновок.

Обов’язковими додатками до звіту є:

 1. Перелік основних засобів за результатами інвентаризації.
 2. Відомість індексації основних засобів, балансову вартість яких змінено.
 3. Розрахунок відновної та залишкової вартостей будівель, споруд та приміщень.
 4. Відомість розрахунку відновної вартості незавершених капітальних вкладень та невстановленого устаткування.
 5. Розрахунок відновної та залишкової вартостей основних засобів 2 і 3 груп.
 6. Розрахунок відновної вартості основних засобів, що за даними бухгалтерського обліку не мають залишкової вартості.
 7. Акт переоцінки основних засобів станом на 1.04.96.
 8. Відомість розрахунку залишкової вартості переоцінених основних засобів станом на дату оцінки.
 9. Висновок.

Висновок експертної комісії про приведення у відповідність до ринкових цін балансової вартості окремих видів основних засобів і відображення результатів у бухгалтерському обліку, який міститься у звіті, оформляється окремим витягом. Скоригована вартість вважається залишковою і є підставою для розрахунку пайового фонду. Правління підприємства у 3-денний термін розглядає і затверджує звіт і висновки експертної комісії та подає разом з матеріалами інвентаризації на остаточне затвердження загальним зборам КСП.

Comments are closed.