Ціновий моніторинг в АПК

Ціновий моніторинг в АПКВ умовах вільного ціноутворення цілеспрямована діяльність суб’єктів господарювання неможлива без наявності оперативної достовірної інформації про ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство, рівень попиту і пропозиції щодо конкретних їх видів.

Створення механізму збирання, обробки, зберігання та поширення найбільш доступної не тільки для товаровиробників, а й широкого кола споживачів продукції, достовірної та надійної оперативної інформації про ціни, рівень попиту і пропозиції покликана забезпечити система цінового моніторингу, яка започатковується в Україні. Передбачається, що служби цінового моніторингу діятимуть на районному, обласному та загальногалузевому рівнях. Вони збиратимуть та поширюватимуть ринкову інформацію через всі можливі оперативні канали: окремі тиражування, пресу, радіотелефонну мережу тощо. Така система ринкової інформації існує в більшості країн світу.

Методологія збирання інформації та складання звіту уніфіковані, що дозволяє користувачам оперативно аналізувати тенденції щодо цін різноманітної продукції на різних ринках та приймати обгрунтовані рішення про тактичні дії в агробізнесі.

Comments are closed.