Доходи селянського (фермерського) господарства

Доходи селянського (фермерського) господарстваВаловий доход як частина вартості валової продукції, що залишається після відрахування і відшкодування всіх виробничих витрат (вартості насіння, добрив, кормів, палива, електроенергії, амортизації та ін.) формується за рахунок виручки від реалізації виробленої продукції, робіт і послуг та інших надходжень. Якщо під валового доходу відняти витрати на оплату праці, залишається чистий дохід (прибуток). Прибуток являє собою різницю між сумою цін, за якими реалізована продукція, та її повною собівартістю. Він використовується за власним розсудом членів господарства. Основні напрями збільшення прибутку: ефективне використання землі, зростання виробництва товарної продукції з розрахунку на 1 та, або 100 га сільськогосподарських угідь, підвищення її якості та зниження собівартості.

Фермер здійснює облік результатів своєї роботи за господарський рік, веде звітність за встановленими формами та звітується перед відповідними органами. За подання недостовірної звітності голова такого господарства несе відповідальність у встановленому порядку.

Згідно із Законом України „Про сільськогосподарську кооперацію” і Указом Президента „Про кредитні спілки” фермери, як і інші громадяни України, мають право стати членами кредитної спілки, яка може надавати їм фінансову допомогу на умовах, визначених статутом спілки. Фермери можуть також самі організувати кредитну спілку, створивши за рахунок вступних та членських внесків пайовий фонд для надання своїм членам-клієнтам кредитів на виробничі цілі. Відсотки за користування цими кредитами встановлюються самими фермерами – членами спілки і розміри їх (відсотків), як правило, набагато нижчі, ніж у комерційних банках. Так, при асоціації фермерів Київської області з 1997 р. успішно діє кредитна спілка „Фермери Київщини”.

Comments are closed.