Майновий пай та процедура проведення паювання майна

Майновий пай та процедура проведення паювання майнаМайновий пай – це частка кожного члена КСП в майновому пайовому фонді, розмір якої залежить від трудової участі в діяльності підприємства. Право на отримання майнового паю визначається відповідно до Законів України „Про колективне сільськогосподарське товариство” і „Про власність”. Відповідно до вищезгаданих нормативних актів майно КСП належить його членам на праві спільної часткової власності. Частка кожного члена товариства визначається на основі його трудового внеску до підприємства. Пай (частка) є власністю члена підприємства. Право розпоряджатися майновим паєм за власним розсудом член підприємства набуває тільки після припинення членства у КСП.  Відносини членства або виходу з КСП регулюються статутом. У процесі реструктуризації колективного сільськогосподарського підприємства повинні бути визначені індивідуальні майнові частки (паї) кожного члена КСП. Ця робота проводиться комісією із реструктуризації і починається із складання списку осіб, які мають право на отримання майнового паю. Список претендентів на майновий пай має бути підписаний головою КСП і завірений печаткою підприємства.

Паювання майна в господарстві регулюється чинним законодавством та положенням про паювання майна, яке розробляється комісією з реструктуризації та затверджується загальними зборами. Положення про паювання майна регулює такі питання:

 • визначення дати проведення паювання;
 • визначення категорій осіб, які мають право на майновий пай;
 • визначення методики розрахунку індивідуальних майнових паїв;
 • термін проведення інвентаризації;
 • методика уточнення вартості майна, термін проведення уточнення вартості майна (у разі необхідності);
  методика розрахунку пайового фонду;
 • методика виділення майна в натурі у разі виходу осіб зі складу КСП.

Сама процедура паювання майна в господарстві складається з таких етапів:

 • прийняття загальними зборами рішення про паювання майна;
 • визначення дати проведення паювання майна;
 • визначення категорій осіб, що мають право на майновий пай, складання попереднього списку осіб що мають право на майновий пай, його оприлюднення;
 • прийняття заяв та претензій від членів КСП щодо включення їх до списку осіб, що мають право на майновий пай;
 • формування остаточного списку осіб, що мають право на майновий пай;
 • розрахунок індивідуальних трудових внесків осіб, що мають право на майновий пай;
 • проведення інвентаризації майна, перевірка правильності індексації основних засобів;
 • проведення уточнення вартості майна;
 • розрахунок пайового фонду;
 • складання плану розподілу пайового фонду;
 • складання переліків майна пайового фонду, резервного фонду, соціальної сфери, для погашення боргів;
 • визначення розмірів індивідуальних майнових паїв;
 • виділення майна в натурі у разі виходу з членів КСП.

Comments are closed.