Облік уточнення вартості та переоцінки оборотних засобів та основних засобів виробництва

Облік уточнення вартості та переоцінки оборотних засобів та основних засобів виробництваУточнення вартості основних засобів та їх зносу відображають на рахунку 88 „Фонди спеціального призначення”, субрахунок „Фонд індексації балансової вартості основних засобів”, а зміну вартості незавершених капітальних вкладень та невстановленого обладнання відображають по субрахунку „Переоцінка незавершених капітальних вкладень”. Зменшення проіндексованої вартості основних фондів відображається в обліку методом „червоне сторно”.

В подальшій роботі суму дооцінки (уцінки) у вигляді згорнутого сальдо рахунку 88 „Фонди спеціального призначення” переносять на рахунок 85 „Статутний фонд”.

У бухгалтерському обліку суми дооцінки товарно-матеріальних цінностей, що відображені у підписаному відповідною комісією акті, заносяться на дебет рахунків обліку виробничих запасів (05,06,07,08,10,12) 41 „Товари”, 09 „Тварини на вирощуванні і відгодівлі”, 20 „Основне виробництво”, 40 „Готова продукція” та кредит рахунку 14 „Переоцінка товарно-матеріальних цінностей”, з якого вони списуються на кредит рахунку 88 „Фонди спеціального призначення”, субрахунок „Фонд поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей”.

Сума уцінки відноситься на зменшення торговельних надбавок, фонду поповнення власних коштів та дооцінки товарно-матеріальних цінностей, а при недостатності цих джерел – на результати фінансово-господарської діяльності. Результати переоцінки відображаються у тому місяці, коли складено відповідні акти.

У податковому обліку суму дооцінки додають, а суму уцінки вираховують із суми залишку матеріальних активів на початок звітного періоду і відображають у відомості згідно із вимогами Порядку ведення обліку приросту (зменшення) балансової вартості покупних товарів (крім активів, що підлягають амортизації, цінних паперів та деривативів), матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів та напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах).

Comments are closed.