Платіжна вимога-доручення

Платіжна вимога-дорученняПлатіжна вимога-доручення складається з двох частин:

  •  вимоги постачальника до покупця оплатити відіслані йому комерційні документи на відвантажені товари;
  • доручення покупця своєму банку оплатити вказані документи шляхом перерахування грошей постачальнику.

Це відносно нова форма розрахунків. Використовується для розрахунків за поставлену продукцію, виконані роботи, надані послуги. Постачальник заповнює першу частину документа – вимогу, яку разом з комерційними документами після відвантаження товарів відсилає покупцеві.

Покупець перевіряє одержані документи щодо виконання умов договору і заповнює другу частину – доручення. Порядок та термін подавання вимоги-доручення в банк для оплати встановлюються сторонами і банком не контролюються. Тому в договорі може бути передбачена відповідальність платника за несвоєчасність розрахунків.

При відмові від оплати вимоги-доручення платник зобов’язаний повідомити постачальнику мотиви відмови в порядку і терміни, обумовлені в договорі. Перевагою такої форми розрахунків є підвищення відповідальності контрагентів господарських операцій за організацію розрахунків, недоліки – недостатність гарантій платежу, несвоєчасність оплати та можливість відмови від акцепту, особливо необгрунтованого.

Comments are closed.