Правова основа реформування

Правова основа реформуванняРеформування грунтується на сукупності законодавчих і нормативно-правових актів та положень, що регулюють відносини власності і форми господарювання в сільському господарстві, а також організаційно-правові процедури та механізми реформування підприємств.

Визначальною серед них є Конституція України, насамперед у частині гарантування права власності на землю і непорушності права приватної власності.

Реформування здійснюється з дотриманням вимог Законів України „Про власність”, „Про форми власності на землю”, „Про підприємства в Україні”, „Про підприємництво”, „Про господарські товариства”, „Про колективне сільськогосподарське підприємство”, „Про селянське (фермерське) господарство”, Постанов Верховної Ради України „Про земельну реформу”, „Про оренду землі”, „Про прискорення земельної реформи і приватизації землі”, Земельного та Цивільного кодексів України, Указів Президента України „Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва”, „Про порядок паювання земель, передавання в колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям”.

Реформування здійснюється на основі рішення загальних зборів або зборів уповноважених КСП. Рішення про реформування набуває чинності за умови присутності на зборах не менше трьох четвертих членів КСП і якщо за нього проголосувало не менше трьох четвертих присутніх на зборах (якщо інше не передбачено статутом).

Comments are closed.