Розрахунки за допомогою акредитиву

Розрахунки за допомогою акредитивуАкредитив – це зобов’язання банку оплатити продукцію, яке він видає за дорученням клієнта-платника своєму контрагенту-постачальнику. Акредитиви можуть бути покриті і непокриті (гарантовані); відзивні та безвідзивні; відкриті в банку платника або постачальника; з акцептом платника та без нього.

Покритим називається акредитив, платежі якого попередньо бронюються на окремому рахунку. Недолік – відволікає кошти платника з обігу, але вигідний банку та постачальнику.

Непокритий, або гарантований – оплата гарантується банком за рахунок кредиту. Вигідний всім учасникам.
Відзивний акредитив може бути анульований або змінений за розпорядженням платника, яке він дає через свій банк, без попереднього узгодження з постачальником. Він недостатньо захищає інтереси постачальника.

Безвідзивний акредитив недостатньо забезпечує платнику контроль за поставками.

Акредитив з акцептом зменшує ризик порушення постачальником договірних умов, але підвищує витрати постачальника на здійснення розрахунків.

Акредитив без акцепту не забезпечує належного контролю за діями постачальника.

У сучасних умовах (низька договірна та платіжна дисципліна) доцільніше відкривати в банках постачальників покриті, безвідзивні акредитиви з акцептом документів представником покупця. Відкривається акредитив тільки для розрахунків з одним постачальником.

Для учасників розрахунків за акредитивом важливо правильно встановити термін платежу. Завищення його спричиняє відволікання коштів з обороту платника, що погіршує його фінансовий стан. Заниження терміну платежу погіршує умови оплати документів. Термін акредитиву, його вид і умови оплати визначаються в договорі сторін.

Для відкриття акредитиву платник подає до банку-емітенту заяву, в якій вказує необхідні реквізити: номер договору, яким передбачено відкриття акредитиву, термін його дії, найменування постачальника та його банку, вид акредитиву й умови його реалізації (вид товарів, які оплачуються, розрахункові документи, наявність чи відсутність акцепту документів тощо), сума акредитиву. Вказані реквізити обов’язкові, і при відсутності одного з них акредитив не відкривається.

При позитивному вирішенні питання про видачу кредиту банк-емітент бронює кошти або надає гарантію платежу, відкриваючи для цього спеціальний рахунок у себе або в банку постачальника. Про відкриття акредитиву зразу ж повідомляється постачальник.

Відвантаживши продукцію, постачальник передає у свій банк реєстр рахунків з відповідними комерційними документами, передбаченими умовами акредитиву, до закінчення терміну дії останнього. Банк перевіряє виконання всіх умов і при їх повному дотриманні проводить відповідні розрахунки. Переваги – гарантується оплата поставленої продукції, недоліки – у покупця відволікаються кошти з поточного обороту. Крім того, при затримці відкриття акредитиву платником постачальник не може відвантажувати продукцію, що погіршує його фінансовий стан.

Comments are closed.