Що являє собою колективне сільськогосподарське підприємство (КСП)?

Що являє собою колективне сільськогосподарське підприємство (КСП)?КСП – добровільне статутне об’єднання громадян у самостійне підприємство для спільного ведення виробництва на основі об’єднання у колективну власність (трудового колективу) особистих земельних і майнових паїв та колективної праці.

Дані підприємства створювалися шляхом реорганізації у масовому порядку колгоспів, яка проводилася в 1992-1994 рр., а також у процесі приватизації радгоспів. Формально вважається, що засновниками КСП виступають члени трудового колективу колгоспу чи радгоспу. Однак всі існуючі в Україні КСП створені шляхом реорганізації колгоспу чи радгоспу. В країні немає жодного КСП, утвореного громадянами.

Членство в КСП грунтується на праві добровільного вступу. Члени підприємства є одночасно власниками і працівниками.

Майно в підприємстві є об’єктом права колективної власності, яке є суперечливим за своїм змістом. Справа в тому, що, з однієї сторони, суб’єктом права власності на майно КСП є підприємство як юридична особа, а з другої, його члени є суб’єктами права власності на ту частину майна, яку вони одержують при виході з підприємства.

Таким чином, все майно КСП (за невеликим виключенням) становить пайовий фонд і є власністю підприємства. Однак частина цього майна, яка складає пай члена підприємства, є власністю останнього.

Вищий орган управління – загальні збори його членів або збори уповноважених. У період між зборами справами підприємства керує правління. Самоврядування забезпечується на основі права членів підприємства брати участь у вирішенні всіх питань його діяльності. Голосування відбувається за принципом: „одна особа – один голос”.

За результатами господарського року на майнові паї нараховуються дивіденди, розмір яких залежить від трудової участі пайовика. Дивіденди можуть бути використані для приросту (збільшення) майнового паю.
Членам КСП видаються пайові книжки, в яких відображається розмір майнового паю в грошовому виразі та у відсотках до ‘ пайового фонду, а також зміни у розмірі паю.

Якщо реорганізується КСП, в якому проведено паювання землі і майна, тобто визначені земельні частки і майнові паї кожного члена підприємства, то на його основі в межах чинного законодавства можна створювати нові підприємницькі структури таких організаційно-правових форм: акціонерне товариство; товариство з обмеженою відповідальністю; товариство з додатковою відповідальністю; командитне товариство; повне товариство; сільськогосподарський виробничий кооператив; приватне підприємство; селянське (фермерське) господарство.

Comments are closed.