Страхове відшкодування

Страхове відшкодуванняСтрахове відшкодування за загибле або пошкоджене майно виплачується в розмірі завданих збитків, але не більше страхової суми, зазначеної у договорі.

Якщо у період врегулювання питань щодо розрахунків із ви-плати страхового відшкодування на підставі даних страхувальника буде визначено, що балансова (розрахункова) вартість застрахованого майна більша, ніж вартість, обумовлена договором страхування, страхове відшкодування виплачується в тому відсотку від суми збитку, який відсоток становить страхова сума від фактично встановленої балансової (розрахункової1) вартості.

Страхувальник має право на одержання авансу в розмірі не більш як 50% від попередньо обчисленої суми страхового відшкодування, якщо своєчасно неможливо зробити повний розрахунок розміру збитку внаслідок його великого обсягу або труднощів, пов’язаних з одержанням інформації від компетентних органів.
Із суми страхового відшкодування утримуються франшиза, виплачений страхувальнику аванс, а також черговий платіж.

До страховика переходить від страхувальника або іншої особи, що одержала страхове відшкодування в межах фактичних витрат, право вимоги, яке страхувальник або одержувач страхового відшкодування має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

Спори щодо дотримання сторонами умов договору страхування розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Comments are closed.