Світова ціна

Світова цінаСвітова ціна – це ціна світового ринку на кордоні нашої держави. Вона залежить від співвідношення попиту і пропозиції на світовому ринку на конкретний товар або групу взаємозамінюваних товарів, від цін на послуги із транспортування та страхування і застосовується при укладанні угод міжнародної торгівлі.

Рівень світової ціни визначається національною вартістю товарів найважливіших покупців чи продавців або основних центрів міжнародної торгівлі і встановлюється під час здійснення великих та регулярних угод з товарами у вільно конвертованій валюті на світовому ринку (на біржах, аукціонах). Відомості про них містяться в журналах, довідниках, бюлетнях. На підставі світової ціни розраховуються ціни зовнішньоторговельних угод відповідно до стандартів якості продукції.

Comments are closed.