Схема розрахунків чеками

Схема розрахунків чекамиЧек являє собою письмове розпорядження банку власника рахунку про виплату певної суми грошей пред’явнику чека. Оплата може здійснюватись шляхом перерахування грошей з рахунку чекодавця на рахунок пред’явника або шляхом виплати останньому готівки. В першому випадку чеки називаються розрахунковими, а в другому – грошовими. Розрахункові чеки, звичайно, виписуються на пред’явника, а грошові – на конкретну особу, тобто вони іменні.

Розрахунки чеками можуть застосовуватись у всіх видах платежів за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги а також у нетоварних платежах. Найчастіше вони використовуються в місцевих розрахунках і рідше – в іногородніх.

Відповідно до прийнятого положення про безготівкові грошові розрахунки чеки використовують для розрахунків між юридичними особами, між фізичними та юридичними особами. Заборонено використовувати їх для розрахунків між фізичними особами. Оплата чеків гарантується:

  •  депонуванням чекодавцем власних коштів на окремому рахунку;
  • одержанням банківської гарантії, коли оплата проводиться за рахунок кредиту;
  • бюджетними коштами, коли фінансові органи використовують чек для повернення підприємствам лишків за внесеними платежами у бюджет.

Comments are closed.