Територіальні аграрно-промислові формування

Територіальні аграрно-промислові формуванняТериторіальні аграрно-промислові формування – це об’єднання за участю виробників і переробників сільськогосподарської сировини, торговельних та інших юридичних і фізичних осіб, що створюються з метою підприємницької діяльності, підвищення ефективності виробництва та випуску конкурентоспроможної продукції і передбачають координацію господарської діяльності, добровільну централізацію ряду функцій технологічного і науково-технічного розвитку, інвестиційної, фінансової, зовнішньоекономічної та торговельної діяльності, матеріально- технічного постачання тощо.

Такі формування створюються на районному, міжрайонному та загальнодержавному рівнях у формі агропромислових асоціацій і корпорацій, концернів тощо відповідно до Законів України „Про підприємства в Україні“ та „Про господарські товариства“.

Всі учасники таких господарських структур зберігають юридичну та господарську самостійність і співпрацюють на принципах взаємних економічних інтересів та вигоди. Правові, організаційні та економічні відносини між ними регулюються установчою угодою та статутом об’єднання.

Comments are closed.