Територіальний та міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів села

Територіальний та міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів селаТериторіальний перерозподіл здійснюється шляхом міграції населення. Він може бути стаціонарним, якщо мешканці села змінюють постійне місце проживання, сезонним – за умов тимчасового (сезонного) переміщення селян з метою сезонної трудової діяльності без зміни постійного місця проживання. Якщо кількість трудових ресурсів одного населеного пункту збільшується або зменшується за рахунок носіїв робочої сили інших населених пунктів, але в межах сільської ради, — це внутрішньосільрадівський перерозподіл, якщо між населеними пунктами району (районів) – внутрішньорайонний (міжрайонний), між населеними пунктами області (областей) – внутрішньообласний (обласний), між населеними пунктами зони (регіону) – внутрішньозональний (міжзональний), або внутрішньорегіональний (міжрегіональний) перерозподіл трудових ресурсів. Якщо зміна кількості трудових ресурсів села стосується території інших країн – це міждержавний перерозподіл трудових ресурсів. Він пов’язаний з міждержавною міграцією селян. Територіальний перерозподіл трудових ресурсів села – важливий критерій регіонального розміщення продуктивних сил.

Міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів характеризується кількісною зміною носіїв робочої сили різних галузей. Він, як і територіальний перерозподіл, здійснюється на всіх рівнях управління народним господарством. На макрорівні – коли працівники однієї галузі переходять працювати в іншу галузь, наприклад, працівники аграрної сфери переходять працювати в не сільськогосподарські галузі народного господарства.

Міжгалузевий перерозподіл на макрорівні зі зміною постійного місця проживання працівників і без неї, а на мікрорівні – кількісною зміною працівників різних галузей в межах одного господарства, наприклад, кількісною зміною працівників рослинництва, тваринництва, підсобних підприємств і промислів. Він здійснюється, в основному, без зміни місця проживання працівників. Міжгалузевий перерозподіл трудових ресурсів села – важливий інструмент оптимізації забезпеченості галузей робочою силою.

Comments are closed.