Технічне і технологічне обслуговування

Технічне і технологічне обслуговуванняСкладність ведення особистих підсобних господарств населення полягає в низькому рівні їх технічної оснащеності, що призводить до великих затрат праці. В рослинництві і тваринництві практично єдиним видом ресурсів є праця членів сім’ї.

Для зменшення затрат ручної праці в господарствах населення необхідно зміцнювати їх матеріально-технічну базу, розширити на промислових підприємствах виробництво міні-техніки, технічних засобів для механізації трудомістких процесів та устаткування для переробки продукції населення. На місцях слід визначати потребу і сприяти населенню у наданні кредитів для будівництва житла і виробничих приміщень, придбання техніки та устаткування.

Доцільно передбачати в договорах на оренду земельних часток (паїв) надання в рахунок орендної плати їх власникам послуг з оранки присадибних ділянок, збирання і транспортування врожаю сільськогосподарських культур.

Підвищенню ефективності господарювання громадян сприятиме створення кооперативів та малих підприємств із спільного використання техніки. Важливого значення набуває створення кооперативів з вирощування молодняку робочої худоби та виготовлення і обслуговування техніки на кінній тязі.

Comments are closed.