Вимоги ринку до менеджменту агропромислового підприємства

Вимоги ринку до менеджменту агропромислового підприємстваОсновні вимоги ринку до менеджменту такі:

  • кожне підприємство-товаровиробник або об’єднання товаровиробників самостійно визначає не тільки свою поточну господарську політику, а й стратегію розвитку. Зокрема, йдеться про стратегічний маркетинг. Звідси високі критерії щодо вчасної й доброякісності інформації, що є „сировиною“ управлінської діяльності, та щодо компетентності персоналу, достатньої для прийняття управлінського рішення, адекватного змінам зовнішнього середовища (НТП, кон’юнктура ринку тощо);
  • визначальна роль служби маркетингу в системі функцій та організаційній структурі управління. Успіх підприємства визначається не кількістю виробленої продукції, а кількістю реалізованих товарів. Отже, маркетинг, тобто реальна можливість продажу, визначає раціональну програму виробництва, вимоги до якості товарів і допустимі межі витрат. Вихід за параметри (кількісні і якісні) товарної продукції зробить її неконкурентоспроможною, що в ринкових умовах призводить до руйнації підприємства;
  • виходячи з попереднього, особливого значення в діяльності сучасних менеджерів надається пошуку своєї ніші на ринках агропромислової продукції, закріплення її, формування достатнього так званого „портфеля замовлень“. Директивна сила централізованого розподілу зникла безповоротно. Звідси – високі вимоги дотримання договірної дисципліни як постачальниками, так і споживачами продукції і послуг підприємства.

Менеджер, який порушує контракти, втрачає довіру всіх реальних і потенційних контрагентів, а отже, майже автоматично руйнує своє господарство (підприємство).

Comments are closed.