Оптимізація виробничої галузевої структури підприємства

Оптимізація виробничої галузевої структури підприємстваОптимізація галузевої структури – одна з відправних точок реструктуризації. Вона на основі аналізу сфери діяльності підприємства, розкриття вузьких місць встановлює перспективний виробничий напрям розвитку, формує нову галузеву концепцію.

Її мета – знайти стабільну нішу на ринку продовольства, вибрати канали збуту, забезпечити сталу конкурентоспроможність за рахунок здешевлення та підвищення якості продукції, залучити інвестиції. Оперативне вирішення цього питання можливе за допомогою розробленої в Інституті аграрної економіки УААН „Методики підготовки та розв’язування на персональному комп’ютері задач раціональної структури агропромислового виробництва“. Читати повністю >>>


Джерела сільськогосподарської ринкової інформації та забезпечення доступу до них

Джерела сільськогосподарської ринкової інформації та забезпечення доступу до нихВ Україні створені обласні (регіональні) центри наукового забезпечення, в яких формуються регіональні банки (БнД) науково-технічної і ринкової інформації. Бази даних цих БнД надають інформацію про організації, розміщені в регіоні, їх адреси та профілі діяльності; експертів-консультантів, до яких можна звернутись у разі потреби одержати оперативну консультаційну допомогу з усіх питань сільськогосподарської діяльності, в тому числі формування ринку продовольства, ціноутворення, кредитування, податкової системи тощо; повні тексти законів, постанов, нормативно-регламентуючої документації; дані цінового моніторингу продовольчого ринку; маркетингові дані (щодо засобів захисту рослин, тваринництва, ветмедицини, насінництва, сільськогосподарської техніки). Вони забезпечують прогнозами ринків продовольства і виробництва, а також рекламними матеріалами. Читати повністю >>>


Науково-виробничі системи

Науково-виробничі системиНауково-виробнича система (НВС) – економічна система, в якій організаційно-технологічний (науковий) центр і виробничі підприємства вступають у довготривалі економічні відносини з метою впровадження нововведень і одержання за рахунок цього додаткового доходу. НВС не обов’язково може мати юридичне оформлення, як господарське об’єднання (асоціація, ВАТ, ТОВ, кооператив чи ін.). Вона також може сформуватися „явочним порядком“, коли організаційно-технологічним центром налагоджені й підтримуються довгострокові науково-технологічні та економічні зв’язки з рядовими учасниками, які здійснюють товарне виробництво продукції, на основі двосторонніх контрактів або навіть постійно здійснюваних актів купівлі-продажу послуг чи ресурсів. Читати повністю >>>


Інформаційно-ресурсні центри

Інформаційно-ресурсні центриРесурсно-інформаційний центр – це структура дрібнооптового посередника, який формує в районах і сільських радах розгалужену структуру заготівельно-збутових консультаційних пунктів. Читати повністю >>>


Регіональні центри наукового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників

Регіональні центри наукового забезпечення сільськогосподарських товаровиробниківРегіональні центри створені на базі обласних дослідних станцій та науково-дослідних інститутів. До виконання програми наукового забезпечення агропромислового виробництва регіонів залучаються науково-дослідні установи, вузи та інші заклади науки, служби науково-технічної інформації, підпорядковані Мінагропрому України та УААН, а також наукові установи незалежно від форм власності і відомчої підпорядкованості за їх згодою. Читати повністю >>>


Види лізингових платежів

Види лізингових платежівПри укладенні лізингового договору сторони встановлюють загальну суму лізингових платежів, форму, метод нарахування, періодичність виплати внесків, а також способи їх виплати. Читати повністю >>>


Розрахунок суми лізингових платежів

Розрахунок суми лізингових платежівПід лізинговими платежами розуміється загальна сума, яка виплачується лізингоодержувачем лізингодавцю за надане йому право користування лізинговим майном.

Лізингові платежі є тим механізмом, за допомогою якого лізингодавець відшкодовує свої фінансові витрати на купівлю майна і отримує прибуток. Загальна сума лізингових платежів за весь період лізингу повинна включати: Читати повністю >>>