Етапи лізингового процесу

Етапи лізингового процесуЛізинговий процес – від концептуальної ідеї до практичної реалізації лізингового проекту, експлуатації техніки, виробництва продукції і закінчення договору – умовно можна поділити на такі чотири великі етапи: підготовка і обгрунтування; юридичне оформлення; використання об’єкта лізингу; оформлення відносин після закінчення строку дії договору. Читати повністю >>>


Правове регулювання лізингових відносин

Правове регулювання лізингових відносинПравове забезпечення лізингових відносин – надійна гарантія успішного розвитку лізингової діяльності, і навпаки, правова не врегульованість сторін договору підвищує ступінь ризику і стає одним з факторів, що стримують розвиток лізингової діяльності.

Предметом регулювання фінансового лізингу є тристоронні відносини між лізингодавдем, лізингоодержувачем і продавцем майна з приводу умов передавання об’єкта договору, переходу до лізингоодержувача ризику випадкової загибелі, принципу розподілу між ними прав і обов’язків, а також відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань. Складна правова природа лізингу зумовлена тим, що він об’єктивно знаходиться на межі суміжних відносин, які часто переплітаються: доручення, оренди, купівлі-продажу, товарного кредитування та ін. Читати повністю >>>


Оперативний лізинг

Оперативний лізингОперативний лізинг характеризується тим, що строк, на який майно передається в тимчасове користування, набагато менший від нормативного строку служби майна. Для оперативного лізингу характерні такі ознаки: Читати повністю >>>


Фінансовий лізинг

Фінансовий лізингФінансовий лізинг являє собою комплекс економічних і майнових відносин, що виникають у зв’язку з придбанням майна у власність з подальшим його передаванням у тимчасове користування за відповідну плату на строк, наближений за тривалістю до строку його експлуатації та амортизації всієї або більшої частини вартості майна. Основними ознаками, що характеризують фінансовий лізинг, є: Читати повністю >>>


Суб’єкти лізингових відносин

Суб’єкти лізингових відносинСуб’єктами лізингової угоди є сторони, які мають безпосереднє відношення до об’єкта лізингового договору. Класичному лізингу властивий тристоронній характер взаємовідносин, оскільки в лізинговій угоді беруть участь три суб’єкти. В цій схемі лізингових взаємовідносин сторонами угоди виступають: лізингодавець, лізингоодержувач і продавець майна. Читати повністю >>>


Об’єкти лізингу

Об’єкти лізингуОб’єктом лізингу може бути будь-яке рухоме і нерухоме майно, яке за діючою класифікацією належить до основних засобів, крім майна, вільний обіг якого на ринку заборонений.

Головна умова лізингу полягає в тому, що майно, яке передається в лізинг, має бути використане тільки в підприємницьких цілях. В агропромисловому комплексі до об’єктів лізингу належать основні засоби, що використовуються у сфері виробництва, заготівлі, переробки сільськогосподарської продукції, громадському харчуванні та інших видах діяльності. Якщо в лізингову компанію звернулись дві організації з пропозицією взяти майно у лізинг, перша з яких – для використання об’єкта лізингу з підприємницькою метою, а друга – некомерційний благодійний фонд, то лише в першому випадку може бути укладена лізингова угода. Читати повністю >>>


Лізингові операції

Лізингові операціїЛізинг (від англійського терміну „leage“ брати і здавати майно в тимчасове користування) означає оренду. Це вид підприємницької діяльності, спрямованої на інвестування власних чи залучених фінансових коштів, коли за договором лізингу лізингодавець зобов’язується придбати у власність майно за дорученням лізингоодержувача у відповідного продавця майна і надати це майно в користування лізингоодержувачу за плату на визначений строк для підприємницьких цілей. Читати повністю >>>