Сільська територія та сільське поселення

Сільська територія та сільське поселенняСільська територія являє собою історично сформований елемент поселенської мережі, що поєднує всю сукупність сільських населених пунктів: селищ, сіл, хуторів, односімейних жилих утворень (фермерських та ін.), що знаходяться під юрисдикцією сільських (селищних) рад.

Кожна територія має свою цілісність і відносну автономність. Цілісність її грунтується насамперед на історичних, економічних, географічних демографічних, економічних особливостях, етнічних та культурних традиціях. Читати повністю >>>


Соціальне облаштування сільських територій

Соціальне облаштування сільських територійУ сучасних умовах економічної кризи сутність соціального облаштування сільських територій кардинально змінюється. Діючий протягом тривалого періоду механізм соціальної розбудови, основою якого була жорстка регламентація „центру“, виявився малоефективним. Нині вже не потрібно доводити, що політика перерозподілу владними структурами коштів на соціальне облаштування територій тривалий час формувалася не на користь села. Йому постійно пропонувалася „стратегія“ соціальної розбудови за принципом її концентрації переважно у великих селах, центральних садибах сільськогосподарських підприємств та в районних центрах. Відносно малі сільські агломерації завжди залишалися поза межами державного регулювання, Що зумовлювало їх знелюднення, занепад і вимирання. Як наслідок, поселенська мережа постійно згорталася, малі села ставали „неперспективними“ і взагалі зникали. Окремі, економічно міцні поселення змушені були на 70-80% вести соціальну розбудову за власні кошти. Відбувалася диференціація умов праці та проживання сільського населення в цілому. Читати повністю >>>


Мінеральні добрива

Мінеральні добрива Розрахунки балансу проводяться для аналізу стану і змін родючості грунту та ефективного використання добрив. Баланс складається зі статей надходження поживних речовин у рослини та їх виносу з урожаєм. Статті надходження – з мінеральними й органічними добривами, посівним матеріалом, за рахунок фіксації азоту бобовими культурами. Статті витрат – винос поживних речовин врожаєм та побічною продукцією, невиробничі втрати азоту і калію з добрив (газоподібні – азоту та вимивання азоту і калію в нижні горизонти грунту), винос бур’янами. Читати повністю >>>


Матеріально технічне забезпечення

Матеріально технічне забезпеченняСтворення ремонтно-обслуговуючих формувань найдоцільніше здійснювати з правом юридичної особи, де основні засоби є власністю підрозділу, а всередині нього – власністю працівника,

який викуповує їх своїми акціями (паєм). Вони визначатимуть свою виробничу програму, обсяг робіт та послуг, використання одержаного прибутку, формуватимуть фонди споживання, розвитку виробництва, соціальний, резервний та ін. Це забезпечить самоокупність та розширене відтворення, зростання обсягу та ефективності виробництва. Економічні відносини між виробничими та обслуговуючими підрозділами грунтуються на договірних засадах за принципом купівлі-продажу із застосуванням договірних цін. Читати повністю >>>


Аналіз балансу підприємства

Аналіз балансу підприємстваПеред проведенням конкретних розрахунків, визначають мету аналізу, оскільки залежно від неї беруться до уваги та використовуюься ті чи інші підсумки розділів або статті балансу. Наприклад, при оцінці майнового стану підприємства загальний обсяг засобів дорівнює підсумку активу. Сума підсумків другого та третього розділів активу характеризує обігові кошти. Серед оборотних окремо виділяють кошти та короткострокові цінні папери (сума статей: короткострокові фінансові вкладення, каса, розрахунковий рахунок, валютний рахунок, інші кошти, використання позикових коштів, інші оборотні активи), кошти в розрахунках (сума статей: розрахунки з учасниками, товари відвантажені, строк сплати за якими не настав, та не сплачені в строк, розрахунки з дебіторами: за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав; за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк; за одержаними векселями; з бюджетом; з персоналом за іншими операціями; за виданими авансами; з дочірними підприємствами; з іншими дебіторами), матеріальні обігові засоби (підсумок другого розділу активу). Читати повністю >>>


Запровадження витратно-цінового аналізу в управлінні підприємством

Запровадження витратно-цінового аналізу в управлінні підприємствомЗавданнями витратно-цінового аналізу на сільськогосподарському підприємстві є оперативне прогнозування доходності збуту продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках, управління витратами та собівартістю продукції. Для їх вирішення необхідно в обмежений час нагромадити та опрацювати значний обсяг економічної інформації та проаналізувати результати розрахунків. У складі інформації використовуються внутрішні витратні стандарти підприємства, соціально-економічні нормативи, ринкова інформація. Найуспішніше такі інформаційні потреби задовольняються шляхом застосування сучасних комп’ютерних технологій та відповідної апаратно-інструментальної бази. Так само обробка витратно-цінової інформації потребує застосування комп’ютерної техніки та загальних або спеціальних пакетів прикладних програм. Серед загальних можна запропонувати табличні процесори, спеціальних програм – „Прогноз“ та „Прайс“, розроблені фахівцями ІАЕ УААН. Читати повністю >>>


Автоматизація обліку у сільськогосподарському підприємстві

Автоматизація обліку у сільськогосподарському підприємствіВ умовах інтенсифікації виробництва оперативне управління виробничою, заготівельно-збутовою, фінансовою діяльністю сільськогосподарського підприємства, складання податкової, бухгалтерської і статистичної звітності потребує автоматизації обліку.

Найбільш уживаний спосіб для цього сьогодні – обладнання автоматизованих робочих місць (АРМів) для працівників, зайнятих на найбільш трудомістких ділянках облікової роботи. АРМ – це робоче місце спеціаліста, яке обладнане персональним комп’ютером і комплексом програм для виконання спеціалістом функцій з обробки інформації. У бухгалтеріях господарств обладнують колективні робочі місця, де одним комп’ютером користується кілька працівників. Для комп’ютеризації обліку в середньому за розміром господарстві достатньо обладнати два АРМи, як показано на рисунку. Читати повністю >>>