Порядок передавання об’єктів у комунальну власність

Порядок передавання об’єктів у комунальну власністьПорядок передавання передбачає такі етапи:

1. Оцінка фактичного стану функціонування та вартості об’єктів.

2. Прийняття рішення про передавання об’єктів у комунальну власність.

3. Створення комісії для передавання таких об’єктів у комунальну власність.

4. Визначення етапів передавання об’єктів та розробка поквартальних графіків.

5. Затвердження зазначених графіків.

6. Визначення загальної суми витрат на подальше утримання об’єктів новим (комунальним) власником. Погодження складених комісією поквартальних графіків із самоврядними органами відповідного рангу. Читати повністю >>>


Оцінка вартості об’єктів соціального підкомплексу

Оцінка вартості об’єктів соціального підкомплексуОцінка фактичного стану функціонування соціального підкомплексу здійснюється за статистичними даними станом на 1 січня. Основні джерела інформації – звітність сільськогосподарських підприємств та сільських (селищних) рад. Проводиться оцінка кожного об’єкта, блоку, підкомплексу: порівнюється його сучасний стан функціонування з науково обгрунтованими нормами фізичного зносу. Читати повністю >>>


Об’єкти, що підлягають передачі у комунальну власність

Об’єкти, що підлягають передачі у комунальну власністьЗгідно з державними законодавчими актами передачі у комунальну власність підлягають такі об’єкти: житловий фонд (крім гуртожитків); дитячі дошкільні заклади, школи та інші заклади освіти, табори відпочинку і оздоровлення дітей, об’єкти культури та аматорського спорту, приміщення будинків-інтернатів для літніх людей та інвалідів, об’єкти охорони здоров’я і побуту; мережі електро-, газо-, водопостачання і водовідведення, а також інженерні будівлі та споруди, призначені для обслуговування житлового фонду і соціальної сфери (бойлерні, котельні, теплові, каналізаційні та водопровідні мережі і споруди, збудовані та прибудовані приміщення, устаткування тощо). Читати повністю >>>


Організаційне забезпечення передачі об’єктів соціальної інфраструктури в комунальну власність

Організаційне забезпечення передачі об’єктів соціальної інфраструктури в комунальну власністьРішення про безоплатне передавання майнового комплексу (об’єкта) соціального призначення у комунальну власність повинне прийматися на загальних зборах членів трудового колективу підприємств-засновників, присутність яких повинна бути не менше 50% від їх загальної кількості. Збори висувають своїх представників, уповноважених на передавання об’єктів соціального призначення, зобов’язують їх у місячний строк подати до органів місцевого самоврядування заяву на передавання таких об’єктів. Читати повністю >>>


Створення різних форм власності в соціальній сфері

Створення різних форм власності в соціальній сфері Аналіз нинішньої ситуації на селі свідчить, що поселенська мережа продовжує скорочуватися. Значно збільшується кількість малих (до 100 жителів) сіл, де проживають переважно люди похилого віку. Процес зняття сіл з обліку та втрата ними статусу населеного пункту триває. Зменшується людність сіл взагалі. На фоні цього згортається сільська соціальна мережа, будівництво її об’єктів скоротилось до мінімуму, а функціонуючі об’єкти закриваються. Читати повністю >>>


Соціальна сфера, її сутність та реальний стан

Соціальна сфера, її сутність та реальний станСоціальна сфера являє собою сукупність структурних елементів сільського поселення, покликаних забезпечити сільське населення належними умовами праці і відпочинку, створити сприятливе, комфортне та гармонійне життєве середовище. Це мережа різних за формами власності підприємств, установ, закладів оздоровчого, освітнянського, культурного, побутового призначення, транспорту, зв’язку тощо. Читати повністю >>>


Соціальна характеристика сільських поселень

Соціальна характеристика сільських поселеньЗа ступенем впливу на формування і розвиток сільських населених пунктів, як і сільської території в цілому, соціальне середовище відіграє важливу роль. Від соціальних умов залежать

розвиток та ефективність сільськогосподарського виробництва та відродження села взагалі. Проте слід зазначити, що зараз більшість сільських поселень не в змозі надати селянам необхідний асортимент соціальних послуг. Через відсутність значної кількості об’єктів соціальної сфери на селі переважна частина сільських жителів змушена одержувати їх за межами постійного проживання. Тому доступність їх для кожного сільського жителя є одним із визначальних показників соціальної характеристики населених пунктів та сільських територій. На цей показник впливають густота і людність населених пунктів, рівень забезпеченості об’єктами соціальної інфраструктури, їх потужність, розвиток транспортної та телефонної мережі та ін. Оцінку рівня соціального розвитку окремих населених пунктів здійснюють за такими основними показниками: кількість відвідувань, ліжкомісць в оздоровчих закладах, кількість посадочних місць в освітнянських та культурних установах з розрахунку на загальну чисельність проживаючих дітей, пенсіонерів, навантаження сільських жителів на одного лікаря, медсестру, дітей – на одного вчителя, вихователя в дитячому садку, яслах та ін; радіус обслуговування населення (дітей, пенсіонерів) школою, лікарнею, дитячим садком, магазином та ін.; метрів торгової площі – в торговельних закладах тощо. Читати повністю >>>